Marko Takkula

Tiilikatto

Tiilikaton pinnoitus ja pesu – Parhaat vinkit ja menetelmät

Tiilikaton pinnoitus ja pesu ovat tärkeitä huoltotoimenpiteitä, joilla pidetään katto hyvässä kunnossa ja pidennetään sen käyttöikää. Tiilikattojen suojaaminen kosteudelta, sammaloitumiselta ja pakkasvaurioilta ovat oleellisia niiden kestävyyden kannalta. Ammattilaisen tekemänä, tiilikaton pesu ja pinnoitus ovat nopeita ja edullisia tapoja huolehtia talon katosta.

Tiilikaton pesun aikana katto puhdistetaan liasta, sammaleesta ja muista epäpuhtauksista, jotka voivat vahingoittaa tiilikattoa pitkällä aikavälillä. Pesun jälkeen tehdään sammaleenestokäsittely sekä pinnoitus, joka antaa tiilikatolle tehokkaan suojan sään rasituksia vastaan. Pinnoitus auttaa estämään katto-ongelmat, kuten kattotiilien rikkoutumiset ja katon sammaloitumisen.

Milloin tiilikatto tulee pestä ja pinnoittaa?

Tiilikaton pesu ja pinnoitus ovat tärkeitä huoltotoimia, jotka tulisi tehdä säännöllisesti. Näiden toimenpiteiden avulla pidennetään katon käyttöikää, parannetaan sen ulkonäköä ja ehkäistäään erilaisten kasvustojen, kuten sammalten ja jäkälien, muodostumista.

Pesun ajankohta: Tiilikaton pesu tulisi tehdä, kun havaitaan merkkejä likaantumisesta tai kasvuston ilmaantumisesta. Yleensä tiilikaton huoltopesu on tarpeen 5-10 vuoden välein, mutta tämä voi vaihdella sääolosuhteiden ja ympäristön mukaan. On huomioitava, että pesu poistaa vain näkyvän kasvuston ja siksi katto onkin aina pesun jälkeen käsiteltävä myös sammaleenestoaineella, joka tuhoaa sammaleen itiöt tiilien raoista ja huokosista.

Pinnoituksen ajankohta: Tiilikaton pinnoitus on ajankohtainen lähes poikkeuksetta pesun jälkeen. Erityisen tärkeää se on silloin kun tiilikaton alkuperäinen pinnoite on kulunut. Monesti tällöin on kyseessä yli 10 vuotta vanha katto. Pinnoitus tulisi tehdä aina hyvien sääolosuhteiden vallitessa, esimerkiksi kuivalla ja lämpimällä säällä.

Riskejä, jotka liittyvät tiilikaton pesun ja pinnoituksen laiminlyöntiin:

 • Kasvuston haitat: Mikäli sammal, levä ja jäkälä kasvustoa ei poisteta katolta ajoissa ne voivat johtaa kattotiilien ennenaikaiseen rapautumiseen, jopa niin, että tiilikatto on kokonaan uusittava.
 • Materiaalin ikääntyminen: Alkuperäisen pinnoitteen kulumisen myötä tiilikaton suojaus heikkenee ja materiaali on alttiimpi sään rasitukselle, johtaen alati kiihtyvään materiaalin ikääntymiseen ja katteen elinkaaren lyhentymiseen, ellei tiiliä suojata uudella pinnoituksella.
 • Rakenteiden vauriot: Rapautuneet ja halkeilevat kattotiilet eivät suojaa enää aluskatetta auringolta, lumelta, jäältä ja muulta ulkoiselta rasitukselta, johtaen aluskatteen vaurioihin ja kosteuden pääsyyn talon rakenteisiin.

Tiilikaton pesu ja pinnoitus tulisi siis tehdä säännöllisin väliajoin, riippuen katon yleisestä kunnosta ja ympäristön olosuhteista. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan säilyttää katon toimivuus ja ulkonäkö pitkälle tulevaisuuteen. Kun pidät tiilikatostasi hyvää huolta, kestää se isältä pojalle vuosikymmenten ajan.

Miksi tiilikaton pinnoitus on tärkeää?

Tiilikaton pinnoitus on tärkeä huoltotoimenpide, jolla voidaan ylläpitää katon kuntoa ja ulkonäköä. Se on erityisen tärkeää seuraavista syistä:

 1. Katon toimivuuden parantaminen: Tiilikatto toimii parhaiten, kun se pitää veden pois kiinteistön rakenteista ja suojaa rakennusta kaikissa sääolosuhteissa. Pinnoitus auttaa parantamaan katon toimivuutta ja estämään veden tunkeutumista rakenteisiin.
 2. Suojaa sään aiheuttamilta haitoilta: Tiilikatto altistuu jatkuvasti sään vaihteluille, kuten auringonvalolle, sateelle, tuulelle, lumen ja jään kertymiselle sekä ympäristön saasteille. Pinnoitus suojaa tiilikattoa tehokkaasti näiltä tekijöiltä ja vähentää niiden aiheuttamia vaurioita, kuten halkeamia, lohkeilua tai värin haalistumista.
 3. Estää sammaloitumista: Ajan myötä tiilikatolle voi kasvaa sammalta, joka heikentää katon toimivuutta. Pinnoite auttaa pitämään katon kuivana jolloin sammalkasvusto ei viihdy katolla. Pinnoite ehkäisee sammaleen ja muun kasvuston tarttumista tiilen pintaan
 4. Pidentää tiilikaton käyttöikää: Säännöllinen pinnoitus pidentää tiilikaton käyttöikää merkittävästi. Se hidastaa katon haurastumista ja rapautumista, mikä vähentää tarvetta tiilien vaihtamiselle tai kalliille kattoremonteille.
 5. Nostaa kiinteistön arvoa: Hyvin huollettu ja siisti tiilikatto lisää kiinteistön arvoa. Säännöllisesti tehty pesu ja pinnoitus auttaa säilyttämään katon alkuperäisen ulkonäön.

Tiilikaton pinnoitus on siis tärkeä toimenpide, jolla voidaan ylläpitää katon kuntoa, toimivuutta ja ulkonäköä. On suositeltavaa kääntyä ammattilaisten puoleen pinnoitustyön toteuttamiseksi, jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos ja varmistetaan tiilikaton pitkäikäisyys.

Tiilikaton pesu osana säännöllistä huoltoa

Tiilikaton pesu on tärkeä osa katon säännöllistä huoltoa, joka auttaa säilyttämään katon hyvässä kunnossa sekä suojaamaan taloa vedeltä ja kosteudelta. Tiilikaton puhdistus sammaleesta ja muista epäpuhtauksista tulisi tehdä säännöllisesti, jotta tiilikatto pysyy pitkäikäisenä ja toimivana katemateriaalina.

Tiilikaton huoltopesu tarkoittaa katon pinnan puhdistamista erilaisista epäpuhtauksista, kuten sammaleesta, levästä ja liasta. Huoltopesu on suositeltavaa tehdä noin 5-10 vuoden välein riippuen katon kunnosta. Säännöllinen pesu yhdessä sammaleenestokäsittelyn ja pinnoituksen kanssa auttaa jatkamaan katon elinkaarta ja välttymään kalliilta kattoremontilta.

Tiilikaton pesu suoritetaan painepesurilla, välttämällä tarpeettoman suurta painetta, jotta ei vahingoiteta kattotiiliä. Pesun jälkeen, kuivunut katto käsitellään sammaleenestoaineella. Lopuksi katto vielä pinnoitetaan suoja-aineella, joka tekee katosta vettä ja likaa hylkivän, jolloin katto kuivuu nopeammin ja sammal pysyy poissa katolta. Suoja-aine on nanopohjainen pinnoite, joka imeytyy tiilen huokosiin antaen pitkäaikaisen suojan ja tehden sitä entistä kestävämmän säärasituksia vastaan.

Tiilikaton pesu ja huolto ovat investointeja, jotka palkitsevat pitkällä aikavälillä. Oikein pidettynä ja huollettuna tiilikatto voi kestää jopa useita vuosikymmeniä, joten on tärkeää panostaa sen säännölliseen hoitoon.

Tiilikaton pesu itse vai ammattilaisen toimesta?

Itse tehty tiilikaton pesu

 • Edut:
  • Kustannustehokasta, koska säästät ammattilaisen palkkakuluissa
  • Mahdollisuus tarkkailla katon kuntoa itse
 • Haitat:
  • Vaatii sopivan painepesurin ja välttämättömiä turvallisuusvälineitä
  • Aikaa vievää ja vaatii osaamista sekä kokemusta
  • Riski aiheuttaa vahinkoa omalle katolle tai itselle

Ammattilaisen suorittama tiilikaton pesu

 • Edut:
  • Nopea ja tehokas ratkaisu
  • Ammattilaisella on sopiva kalusto ja tietotaito tehdä työ oikein
  • Kattoturvatuotteet, pellitykset ja läpiviennit tarkistetaan ammattilaisen toimesta
  • Voit hyödyntää kotitalousvähennystä kattamaan valtaosan ammattilaisen työn kustannuksista
  • Ammattilaisilla on aina kattava vakuutusturva vahinkojen varalle.
 • Haitat:
  • Kustannukset ovat korkeammat kuin itse tehty kattopesu

Kun otetaan huomioon plussat ja miinukset, kumpikin vaihtoehto tarjoaa omat etunsa. Itse tehty tiilikaton pesu voi olla kustannustehokasta, mutta riskinä on aiheuttaa vahinkoa katolle tai mikä pahempaa, itselleen. Ammattilaisen tilaaminen taas maksaa enemmän mutta tuo nopeutta, tehokkuutta ja turvallisuutta tiilikaton kunnossapidossa. Lopullinen valinta riippuu omista tarpeista, budjetista ja siitä, kuinka paljon aikaa ja energiaa haluaa käyttää tiilikaton pinnoituksen ja pesun suorittamiseen.

Voiko tiilikaton pinnoittaa itse?

Tiilikaton pinnoitus on huoltotoimenpide, joka kannattaa ottaa vakavasti. Se suojaa tiilikattoa kosteudelta, sammaloitumiselta ja pakkasvaurioilta. Vaikka tiilikaton pinnoituksen voi tehdä itse, on lukuisia syitä, miksi se kannattaa jättää ammattilaiselle.

Ammattilainen osaa valita oikeat tuotteet ja työkalut pinnoituksen toteuttamiseen, joka takaa pinnoitteen ja katon pitkäikäisyyden. Lisäksi, kattoalan asiantuntija osaa suorittaa oikeaoppisen pesun ja esikäsittelyn ennen pinnoittamista. Katon esikäsittely on tärkeää, jotta uusi pinnoite tarttuu kattoon kunnolla. Pesun jälkeen tiilikatto tulee olla täysin kuiva ennen pinnoitusta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on tiilikaton pinnoituksen hinta?

Tiilikaton pinnoitus tehdään aina samassa yhteydessä katon pesun ja sammaleenestokäsittelyn kanssa urakkahinnalla. Urakkaan sisältyy monesti myös muita kattohuoltotöitä, kuten vaikkapa rikkinäisten kattotiilien vaihto ja läpivientien tiivistykset. Jokainen urakka on omanlaisensa ja siksi pelkälle pinnoitukselle ei oikein voi antaa erikseen hintaa. Kokonaisuudelle kannattaa kysyä urakkatarjous ammattilaiselta.

Mitkä ovat tiilikaton pesun suurimmat edut?

Tiilikaton pesulla on useita etuja. Ensinnäkin se poistaa tiilikatolta sammalen, levän, roskat ja lian, mikä parantaa katon ulkonäköä ja pidentää sen käyttöikää. Pesu yhdessä sammaleenesto käsittelyn ja pinnoituksen kanssa auttavat ennaltaehkäisemaan kosteus ja rakennevaurioita sekä ylläpitämään kattorakenteen pitkän elinkaaren.

Mikä on paras pinnoiteaine tiilikatoille?

Tiilikattojen pinnoitteiden valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten katon ikä, sen kunto ja käytetty materiaali. Parhaan pinnoiteaineen määrittämiseksi kannattaa konsultoida ammattilaista, joka osaa suositella oikeita tuotteita katon kunnossapitoon.

Paljonko tiilikaton pesu maksaa?

Tiilikaton pesun hinta riippuu muun muassa katteen pinta-alasta, pesumenetelmistä sekä katon kunnosta ja korkeudesta. 

Voiko tiilikaton puhdistaa painepesurilla?

Tiilikaton puhdistaminen painepesurilla on mahdollista, mutta sitä ei suositella ilman välineitä ja kokemusta. Tiilikaton pesuun käytettävän paineen tulee olla sopiva, jotta se ei vahingoittaisi kattotiiliä tai muita rakenteita. Jos et ole varma oikeista menetelmistä, on suositeltavaa kääntyä ammattilaisen puoleen tiilikaton puhdistuksessa. Myös pesurin vesituoton tulee olla riittävä, jotta katto tulee puhtaaksi. Kotitalouskäyttöön tarkoitetut painepesurit ei ole optimaalisia katonpesuun matalan vesituottonsa vuoksi.

Tiilikaton pinnoitus ja pesu – Parhaat vinkit ja menetelmät Read More »

Sammaleen poisto huopakatolta

Sammaleen poisto huopakatolta – Opas tehokkaaseen puhdistukseen

Sammaleen poistaminen huopakatolta on tärkeää kiinteistön ylläpidon kannalta. Sammal voi pidemmän päälle vahingoittaa katetta ja edistää kosteuden tunkeutumista katon rakenteisiin. Sammalkasvustot imevät itseensä kosteutta, joka lisää katon painoa ja voi johtaa katon ennenaikaiseen kulumiseen ja vaurioihin.

Huopakaton puhdistus sammaleesta alkaa oikeanlaisen puhdistusaineen valinnalla, joka tehoaa sammaleeseen mutta on samalla hellävarainen katteen materiaaleille. Lisäksi oikea puhdistustekniikka on merkittävässä roolissa; liian voimakas mekaaninen puhdistus voi nimittäin vahingoittaa huopakatteen pintaa.

Tässä artikkelissa jaamme ammattilaisten parhaat vinkit huopakaton puhtaanapitoon sammaleesta sekä tärkeitä seikkoja joita ottaa huomioon.

Muista, että sammaleen poistaminen katolta voi olla vaarallista siinä missä kaikki muutkin kattotyöt, joten suosittelemme kääntymään ammattilaisen puoleen. Me POWER-Puhdistuksella olemme kattotöiden konkareita, ja puhdistamme haastavatkin katot sammaleesta tehokkaasti ja turvallisesti. Kun huopakattosi kaipaa puhdistusta, ota rohkeasti yhteyttä.

Huopakaton yleiset ominaisuudet

Huopakatto on suosittu kattoratkaisu erityisesti pientaloissa johtuen sen hyvästä hinta-laatusuhteesta ja helposta asennuksesta. Huopakatot ovat kestäviä ja niiden elinkaari voi yltää jopa 30 vuoteen oikein huollettuna. Modernien huopakattojen materiaalina on usein bitumipohjainen huopa, joka on säänkestävä ja joustava ratkaisu Suomen vaihteleviin olosuhteisiin.

Huopakattojen keskeisiä ominaisuuksia:

 • Kestävyys: Modernit huopakatot valmistetaan säänkestävästä materiaalista, joka sopii loistavasti suomalaiseen ilmastoon.
 • Vedenpitävyys: Erinomainen vedenkestävyys – suojaa kattorakenteita vesi- ja lumivahingoilta.
 • Asennus: Helppo ja nopea asentaa, mikä tekee siitä kustannustehokkaan vaihtoehdon.
 • Huollettavuus: Erityisesti varjoisissa paikoissa tai jos lähellä on puustoa, tulisi huopakaton puhdistuksesta huolehtia säännöllisesti pari kertaa vuodessa sekä käsitellä ennalta katto ennaltaehkäisevästi sammaleenestoaineella parin vuoden välein, jotta katto pysyy puhtaana sammaleesta ja jäkälästä.
 • Elinkaari: Oikein huollettuna ja asennettuna huopakatto kestää jopa 30 vuotta.

Huomioitavaa huopakatossa on myös sen erinomainen äänieristyskyky, joka vaimentaa esimerkiksi sateen ääniä. Sen estetiikka on yksinkertainen mutta tyylikäs, ja huopakatto soveltuu lähes jokaiselle kattotyypille.

Sammaleenpoistoon tarvittavat työvälineet ja materiaalit

Sammaleen poistaminen huopakatolta vaatii herkälle huovalle soveltuvat työkalut ja materiaalit. 

Työvälineet:

 • Harja, kaavin ja lehtipuhallin: Hellävaraisesti harjaamalla tai kaapimalla irrotetaan sammal ja jäkälä kattopinnasta. Lehtipuhaltimella puhalletaan irtonainen moska katolta.
 • Suojakypärä ja suojalasit: Kypärä suojaa päätäsi iskuilta jos liukastut, kaadut tai mikä pahinta, putoat valjaiden varaan. Suojalasit suojaavat silmiäsi moskilta.
 • Turvajalkineet: Pitoa lisäävät jalkineet estävät liukastumisen katolla työskenneltäessä.
 • Turvavaljaat ja köydet: Katolle ei ole mitään asiaa ilman asianmukaisia turvavaljaita ja turvaköysiä. Huomioitava myös köysien oikeaoppinen kiinnitys.

Sammaleen poiston vaiheet huopakatolla

Sammaleen irrottaminen

Sammaleen irrottaminen vaatii varovaisuutta, ettei huopakatto vahingoitu. Käytettävä menetelmä riippuu sammalen määrästä ja katteen kunnosta. Pienet sammalkasvustot voidaan varovasti kaapia tai harjata pois pehmeäharjaksisella katuharjalla. Tarvittaessa katto voidaan kertaalleen käsitellä sammaleenestoaineella, joka kuivattaa/kuihduttaa kasvuston muutamassa viikossa. Sammal kasvuston ollessa täysin kuiva, se voidaan kaapia tai harjata varovasti pois katolta. 

Huopakaton puhdistaminen

Sammaleen irrottamisen jälkeen katto puhdistetaan irtonaisesta sammalmoskasta harjan ja lehtipuhaltimen avulla.

Sammaleenestoaineen käyttö

Puhdistuksen jälkeen katolle levitetään sammaleenestoaine. Aine tuhoaa kattohuovan raoissa ja huokosissa olevat sammaleen itiöt, ehkäisten sammalkasvuston uusiutumista Tuotetta levitettäessä on noudatettava valmistajan ohjeita, käytettävä tarvittavia suojaimia ja huolehdittava, että sammaleenestoaine on levitetty huolellisesti koko katolle.

Huopakaton huolto ja sammaleen ehkäisy

Vaikka huopakatoille luvataan kymmenien vuosien käyttöikää, voi laadukaskin huopakatto olla entinen alle 10 vuodessa, mikäli siitä ei pidetä hyvää huolta.

Huolto-ohjeet:

 • Tarkastukset: Suorita puolivuosittaiset kuntotarkastukset. Käy läpi huopakatteen pinta vaurioiden varalta. Muista tarkistaa myös läpivientien tiivistykset.
 • Puhdistus: Puhdista katto lehdistä ja muista roskista, jotka voivat edistää sammalen kasvua.

Sammaleen ehkäisy:

 • Kasvillisuus: Poista tarvittaessa lähellä olevien puiden oksat, jotka varjostavat kattoa ja edesauttavat sammaleen kasvua.
 • Kemikaalit: Käsittele katto säännöllisesti sammaleen torjuntaan tarkoitetuilla aineita ehkäisemään kasvuston muodostumista.

Huopakaton kunnostus:

 • Kulumisen korjaus: Pienet reiät ja viillot voi paikata huopakattomassalla.
 • Uusiminen: Vaihda vaurioituneet huopakaistat uusiin

Yhteenveto – Muistilista huopakaton sammaleenpoistoon

Sammaleen poistaminen huopakatolta on tärkeää katon kunnon ylläpitämiseksi. Huolellinen ja säännöllisesti suoritettu sammaleen poisto pidentää huopakaton käyttöikää ja ennaltaehkäisee kosteusvaurioita.

Perusperiaatteet

 • Tarkista katto säännöllisesti ja poista sammal sitä mukaan kun sitä ilmestyy
 • Vältä huopakaton vahingoittamista käytettäessä puhdistusvälineitä.

Puhdistusprosessi:

 • Poista näkyvä sammal ja muu kasvillisuus
 • Käsittele katto sammaleenestoaineella, joka tuhoaa sammaleen itiöt ehkäisten sammalkasvuston uusiutumista.

Ennaltaehkäisy:

 • Käsittele katto säännöllisesti sammaleenestoaineella.
 • Huolehdi, että katto pääsee kuivumaan. Puhdista katolta säännöllisesti irtomoskat kuten havut, oksat ja lehdet. Varmista, että aurinko pääsee paistamaan katolle harventamalla kattoa varjostavaa kasvillisuutta, kuten puiden oksia.

Turvallisuus:

 • Käytä turvavaljaita ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita.
 • Varmista tikkaat turvallisesti ennen työn aloittamista.Muista, että sammaleen poisto huopakatolta edellyttää huolellisuutta ja johdonmukaisuutta. Seuraamalla yllä mainittuja käytäntöjä varmistetaan, että huopakatto säilyy hyväkuntoisena ja toimivana pitkään. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet vähentävät tarvetta jatkuvasti uusiin puhdistuksiin ja ylläpitotoimenpiteisiin.

Usein kysytyt kysymykset

Milloin sammaleen poisto huopakatolta tulisi suorittaa?
Sammaleen poisto tulisi tehdä kuivalla säällä, paras aika on keväällä ja kesällä. Katolla olevan sammaleen tulisi olla kuivaa, jolloin se irtoaa parhaiten.

Mitkä ovat parhaat menetelmät sammaleen poistamiseksi huopakatolta?

Sammal voidaan poistaa katolta mekaanisesti puhdistamalla, käyttämällä sammaleenestoainetta tai näiden yhdistelmällä.

Miten sammaleen uusiutumista voidaan ehkäistä huopakatolla?
Säännöllinen puhdistus ja katolle sopivien suoja-aineiden käyttö auttavat ehkäisemään sammaleen kasvua.

Onko sammaleen poisto huopakatolta turvallista?
Jos noudatetaan ohjeita ja käytetään oikeita työvälineitä, toimenpide on turvallinen. Käyttämällä turvavaljaita tai kutsuttaessa asiantuntija, riskit vähenevät merkittävästi.

Vaikuttaako sammaleen poisto huopakaton takuuseen?
Valmistajan ohjeiden mukaan toimittaessa takuu säilyy, mutta virheellinen käsittely voi takuuta rikkoa. Lue takuuehdot huolellisesti ja konsultoi tarvittaessa valmistajaa.

Sammaleen poisto huopakatolta – Opas tehokkaaseen puhdistukseen Read More »

Peltikaton pesu poistaa lian ja sammalkasvuston katon pinnalta, ja pidentää sen käyttöikää.

Peltikaton pesu – Asiantuntijan opas puhtaaseen kattoon

Peltikaton pesu on tärkeä toimenpide, joka auttaa pidentämään katon käyttöikää ja ylläpitämään sen esteettistä ilmettä. Peltikaton puhdistaminen poistaa lian, sammal- ja jäkäläkasvuston ja muut epäpuhtaudet, jotka voivat pidemmällä aikavälillä vaurioittaa katetta ja kattorakenteita.

Keräsimme yhteen parhaat vinkit peltikaton pesuun sekä seikkoja, joita ottaa huomioon kattopesussa. Vaikka peltikaton voi pestä itse, suosittelemme ammattilaisen palkkaamista täydellisen lopputuloksen ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Miksi peltikaton pesu on tärkeää?

 • Pidentää käyttöikää: Säännöllinen pesu vähentää korroosion ja kosteusvaurioiden riskiä ja estää ennenaikaista kulumista.
 • Parantaa ulkonäköä: Säännölliset pesut auttavat säilyttämään katon alkuperäisen värin ja kiillon.
 • Edistää energiatehokkuutta: Puhdas katto heijastaa tehokkaammin auringonvaloa, mikä auttaa pitämään kodin viileämpänä kesähelteillä.Eihän

Peltikaton pesu tulisi suorittaa 5-10 vuoden välein olosuhteista. Pesu voidaan tehdä joko painepesurilla ilman kemikaaleja tai soveltuvia kemikaaleja hyödyntäen peltikaton pinnoitteesta riippuen.

Katon pesu on tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa ja ennaltaehkäisevää huoltoa. Asianmukaisesti suoritettu pesu säästää aikaa ja rahaa pitkällä tähtäimellä.

Milloin huoltopesu on ajankohtainen?

Peltikaton huoltopesu olisi hyvä suorittaa vähintään kymmenen vuoden välein tai aina, kun katolla havaitaan likaa tai kasvillisuutta. Huoltopesu ei ainoastaan paranna katon ulkonäköä – se on ennaltaehkäisevä toimenpide, joka pidentää katon käyttöikää sekä vähentää suurempien vaurioiden riskiä.

Mitä ottaa huomioon?

 • Sääolosuhteet: Mikäli on tarve käyttää kemikaaleja puhdistukseen, työ on paras tehdä kuivana ja pilvisenä päivänä, jolloin kemikaalit ei haihdu katolta liian nopeasti eikä sade huuhtele niitä pois ennen kuin ehtivät kunnolla vaikuttaa.
 • Vuodenaika: Huoltopesu voidaan tehdä kevään ja kesän välisenä aikana.
 • Ympäristön olosuhteet: Alueilla, joissa ilman epäpuhtaudet, lehtiroskat tai siitepöly kertyvät katolle, huoltopesu joudutaan usein tekemään normaalia useammin.
 • Oikeat pesuaineet ja välineet: Katon huoltopesu vaatii oikeat välineet ja pesuaineet. Ammattilainen osaa valita katollesi sopivimmat välineet ja pesuaineet, jotka eivät vahingoita kattoa ja takaavat puhtaan lopputuloksen.

Peltikaton huoltopesussa käytetään painepesuria ja kattoon sopivaa puhdistusainetta. On tärkeää käyttää sopivia menetelmiä ja tuotteita, jotta katteen pinnoite pysyy vahingoittumattomana.

Turvallisuus peltikaton puhdistuksessa

Peltikaton puhdistus vaatii huolellisuutta ja työturvallisuuden huomioimista. Henkilökohtaisten turvavarusteiden sekä tarvittaessa henkilönostimen käyttö ovat keskeisiä turvallisuutta lisääviä tekijöitä.

Turvavarusteet

Peltikaton puhdistuksessa on ensisijaisen tärkeää käyttää asianmukaisia henkilösuojaimia, kuten turvavaljaita, suojakypärää ja turvaköysiä. Ensisijaisesti suositeltavaa on käyttää henkilönostinta, mutta mikäli se ei ole mahdollista ja täytyy työskennellä katolta käsin, niin erityistä huomiota olisi kiinnitettävä turvaköysien ja valjaiden oikeaoppiseen käyttöön ja kiinnityspisteiden valintaan. Kattoturvatuotteet ei välttämättä aina sovellu kiinnityspisteiksi.

 • Turvaköydet ja valjaat ja suojakypärä: Varmistetaan henkilöiden turvallisuus mahdollisissa putoamistapauksissa. On tärkeää myös tehdä suunnitelma mahdollisen putoamisen varalle, kuka hälyttää apua ja pelastaa turvaköyden varassa roikkuvan työskentelijän.
 • Kattotikkaat ja sillat: Mahdollistavat pääsyn katolle, mutta eivät välttämättä aina sovellu kiinnytyspisteiksi turvaköysille.
 • Henkilönostin: Aina turvallisempi vaihtoehto katolla kiipeilemiselle. Huomioitava oikean tyyppisen ja kokoisen nostimen valinta, tilan tarve sekä nostimen oikeaoppinen käyttö.

Katon kuntotarkastus ennen pesua:

Ennen peltikaton pesua on tärkeää suorittaa katon kuntotarkistus. Tarkistuksessa varmistetaan, että peltikatolla ei ole pinnoitevaurioita tai muuta näkyvää vikaa joka voisi johtaa lisävahinkoihin pesun yhteydessä.

 • Ruostevauriot: Kartoitetaan mahdolliset ruostevauriot, jotka voivat heikentää katon kestävyyttä painepesun aikana.
 • Kiinnikkeet ja saumat: Varmistetaan, että läpiviennit, saumat ja kiinnikkeet ovat tiiviit ja ehjät, jotta vesi ei pääse tunkeutumaan rakenteisiin ja jotta katosta ei irtoa mitään pesun yhteydessä.
 • Roskien ja lehtien poisto: Ennen pesua katon pinnat tulee puhdistaa irtoroskista ja lehdistä.
 • Vesien poisto: Varmistetaan, että pesussa käytetty vesi pääsee katolta asianmukaisia reittejä pois maastoon tai sadevesiviemäriin eikä johdu esim talon rakenteisiin. Jos räystäät ovat tukkeutuneet, harkitse räystäskourujen puhdistamista.

Peltikatto on loivanakin poikkeuksetta liukas ja sen pesun yhteydessä turvallisuus on aina asetettava etusijalle, ja on suositeltavaa käyttää ammattilaisten apua, erityisesti, jos katon kunto tai kaltevuus aiheuttaa lisäriskejä.

Peltikaton pesu - Likainen peltikatto. Punainen peltikatto juuri pestävänä. Maalipinnassa likaa, hiekkaa ja sammalkasvustoa.

Voiko peltikaton pestä itse?

Peltikaton pesu itse on mahdollista, kunhan sen suorittaa turvallisesti asianmukaisilla välineillä.

Vinkkejä ja tekniikoita

Peltikaton puhdistukseen voi monesti  käyttää pelkkää vettä, sekä tarpeen vaatiessa pinnoitteelle soveltuvaa puhdistusainetta. Valittaessa puhdistusainetta, tulee suosia biohajoavia. Voit myös käyttää pehmeää harjaa pinttyneen lian poistoon.

Älä hankaa kattoa liian kovalla harjalla. Kova harja voi naarmuttaa kattopeltejä.

Turvallisuus

Katon pesussa työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Noudata näitä turvallisuusohjeita:

 • Vältä liukastumiset: Jos katolle on välttämätöntä mennä niin varmista aina tikkaiden kiinnitys tai tuenta sekä varmista kattosiltojen ja muiden kulkuteiden kiinnitykset.
 • Putoamissuojaus: Käytä aina valjaita tai muita putoamissuojausvälineitä.
 • Kemikaaliturvallisuus: Noudata aina pesuaineiden käyttöohjeita ja käytä suojalaseja ja -käsineitä.
 • Sääolosuhteet: Pese katto vain selkeällä ja kuivalla säällä.
 • Nostimen käyttö: Suosi aina ensisijaisesti henkilönostimen käyttöä jos mahdollista. Perehdy nostimen oikea oppiseen käyttöön.
 • Suunnitelma: Mieti miten pelastaudut jos liukastut ja satut putoamaan. Älä toimi yksin. Jos olet epävarma on aina parempi pyytää ammattilainen apuun.

Ammattilaisen suorittama peltikaton pesu

Ammattilaisen suorittama peltikaton pesu varmistaa katon turvallisen ja tehokkaan puhdistuksen. Pesu toteutetaan avaimet käteen palveluna, joka sisältää asiantuntevat menetelmät ja tuotteet, jotka säilyttävät katon kunnon ja ulkonäön aiheuttamatta vaurioita kattomateriaalille. Ota huomioon, että ammattilaisen suorittaman peltikaton pesu-urakan kustannus muodostuu valtaosin työstä, jolloin saat parhaan hyödyn kotitalousvähennyksestä.

Peltikaton pesu: Itse vai ammattilaiselta?

Milloin katto kannattaa pestä itse?

Peltikaton voi pestä itse, jos katolle pääsee turvallisesti ja jos käytössä on oikeat välineet, kuten peltikatolle sopivat harjat, puhdistusaineet sekä painepesuri.

Jos katto on korkea tai jyrkkä ja epäröit katolla työskentelyä, vältä turhat riskit ja käänny suosiolla ammattilaisen puoleen.

Milloin tilata pesu ammattilaiselta?

Ammattilaisen palkkaaminen peltikaton pesuun on suositeltavaa suurempien, monimutkaisten tai vaikeasti saavutettavien kattojen kohdalla tai mikäli itsellä ei ole kokemusta tai soveltuvia välineitä.  

Ammattilainen tunnistaa tarvittavat turvatoimet ja käyttää asianmukaisia laitteita ja suojavarusteita. Heillä on myös kokemusta erilaisilla katoilla toimimisesta sekä osaamista valita oikeat pesumenetelmät ja -aineet ilman katon pintamateriaalin vahingoittumista. Lisäksi, säännöllinen ammattimainen pesu pitää katon ulkonäön hyvänä ja voi pidentää sen käyttöikää.

Varsinkin silloin, jos itse ei ole varma omasta osaamisestaan tai pesu tuntuu vaivalloiselta, palvelun tilaaminen kattoalan ammattilaiselta on järkevä valinta.

Yhteenveto

Peltikaton pesu kannattaa suorittaa säännöllisesti, sillä se on tärkeä huoltotoimenpide, joka edistää katon pitkäikäisyyttä. Huolellinen puhtaanapito ylläpitää katon kuntoa ja vähentää tarvetta kalliille korjaustoimenpiteille. Pesu poistaa katolta lian, sammaleen ja muut epäpuhtaudet, jotka voivat vaurioittaa peltikaton pinnoitetta ja altistaa korroosiolle.

Säännöllinen pesu pitää peltikaton myös esteettisesti tyylikkäänä ja auttaa säilyttämään kiinteistösi arvon. 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on paras pesuaine peltikaton puhdistukseen?

Valmistajien suosittelemien puhdistusaineiden käyttö on tärkeää välttääkseen pinnoitteen vahingoittumisen. Erityyppinen lika voi vaatia erilaisen pesuaineen.

Voiko painepesuria käyttää peltikaton puhdistamiseen?

Peltikaton puhdistamiseen voidaan käyttää painepesuria, mutta on tärkeää säätää paine sopivaksi, jottei pinta vaurioidu. Onkin tärkeää tunnistaa peltikaton pinnoitemateriaali, koska toiset pinnoitteet ovat herkempiä kovalle paineelle kuin toiset.

Kuinka peltikatto puhdistetaan sammaleesta?

Sammalen poistoon peltikatolta käytetään erityisiä sammalenpoistoaineita ja pehmeää harjaa. On vältettävä kovaa hankausta, ettei katon pinnoite vahingoitu.

Onko peltikaton pesu tarpeellista ennen maalausta?

Peltikaton perusteellinen puhdistus on suositeltavaa ennen maalauksen aloittamista, jotta maali tarttuu kunnolla ja lopputulos on kestävä. On tärkeä myös valita katon pesuaine oikein jos katto on tarkoitus maalata pesun jälkeen. On suositeltavaa jättää pesu ja maalaus ammattilaiselle, jotta varmistetaan oikeat materiaalivalinnat ja kestävä lopputulos.

Mikä on peltikaton pesun keskimääräinen hinta?

Peltikaton pesun hinta vaihtelee riippuen kohteen koosta, katon kunnon vaatimista puhdistustoimenpiteistä, katon jyrkkyydestä ja sijainnista. Hinta-arvion saaminen paikallisilta palveluntarjoajilta on suositeltavaa.

Millaisia kokemuksia ihmisillä on eri peltikaton pesuaineista?

Ihmisillä on erilaisia kokemuksia pesuaineista, mutta usein suositellaan valmistajan määrittelemiä tai muutoin katon materiaalille soveltuvia tuotteita. Käyttäjäarvioiden ja suositusten tarkastelu voi auttaa optimaalisen tuotteen valinnassa.

Peltikaton pesu – Asiantuntijan opas puhtaaseen kattoon Read More »