Kotitalouksille ja taloyhtiöille

Kattojen pesu, sammaleenpoisto ja pinnoitus

Ulkonäköhaitan lisäksi katolla oleva kasvusto myös lyhentää vesikattosi elinikää merkittävästi. Katolle kertyvä sammal, levä ja jäkälä viihtyvät erityisen hyvin katon pohjoisen ja idän puoleisilla lappeilla, sekä varjopaikoissa. Oikein hoidettuna katto kestää helposti ihmisen eliniän, mutta tutkimusten mukaan tiilikatolla oleva sammal- ja jäkäläkasvusto lyhentää vuodessa tiilikaton ikää jopa 2–5 vuodella. Se, miten nopeasti ja millaisia vaurioita sammal ja jäkälä katolla aiheuttaa riippuu katemateriaalista.

POWER-Puhdistus Oy. Kattojen pesu, sammaleenpoisto ja pinnoitus Etelä-Pohjanmaalla

Puhdistusmenetelmiemme edut asiakkaille

Ratkaisemme kattosi kasvusto-ongelmat ja tarjoamme jokaiselle katolle ja jokaiselle budjetille sopivat puhdistuspalvelut paikallisesti ja joustavasti. Palvelemme kotitalouksia ja taloyhtiöitä pääsääntöisesti Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella. Käytämme markkinoiden parhaita kemikaaleja ja viimeisintä teknologiaa varmistaaksemme laadukkaan lopputuloksen kustannustehokkaasti.

Koska olemme täyden palvelun puhdistustalo, voit halutessasi yhdistää kattojen puhdistusurakan yhteyteen esimerkiksi rakennuksen julkisivun tai pihakiveyksien puhdistuksen edullisesti.

Käyttämämme menetelmät ja välineet mahdollistavat tyypillisesti puhdistuksen suorittamisen ilman henkilönostimen vuokraamista, mikä tarkoittaa merkittävää säästöä kustannuksissa, mutta myös mahdollistaa puhdistuksen suorittamisen vahingoittamatta kotisi ympäristöä, kuten nurmikkoa tai istutuksia.

kuva kustannustehokas pieni

Kustannustehokas

Puhdistus voidaan monesti tehdä, joko maasta tai katolta käsin yhden henkilön voimin, jolloin vältetään kalliin nostimen käyttö. Katon puhdistuspalvelumme ovat kotitalousvähennyskelpoisia.

kuva joustava pieni

Joustava

Jokaisen katolle ja budjetille löytyy sopiva puhdistuspaketti tarjonnastamme. Urakan toteutusajankohta sovitaan asiakkaan tarpeisiin.

kuva paikallinen pieni

Paikallinen

Olemme Seinäjoella lähellä asiakkaitamme ja nopeasti tavoitettavissa. Et maksa turhaan ajokilometreistä tai matka-ajasta.

kuva turvallinen pieni

Luotettava ja turvallinen

Olemme vakuutettu ammattilainen ja annamme työllemme laatutakuun. Teemme sen mitä lupaamme ja silloin kun on luvattu. Turvallinen valinta kiinteistön omistajalle.

Puhdistusratkaisumme erityyppisille kattopinnoille

Katemateriaalista riippumatta teemme myös kattojen kausihuoltoja, jossa katolta puhdistetaan irtonainen moska kuten lehdet ja havut, sekä tehdään tarvittavat tarkistukset ja huoltotoimet esimerkiksi syksyisin ennen lumen tuloa. Lue lisää kausihuolloista täältä.

Tiilikatot

Tiilikatoille on useita vaihtoehtoisia puhdistusmenetelmiä joista valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa keskustellen aina  parhaiten kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvan. Valintaan vaikuttaa mm. katon kunto, kasvuston laatu ja määrä, asiakkaan budjetti ja odotukset.

Tiilikattojen puhdistuspalvelut

Some logo

Tiilikaton
sammaleenestokäsittely

Hinta alkaen

3 €/m²

Budjettiratkaisu. Tuhoaa tehokkaasti orgaanisen mikrosbikasvuston kuten sammaleen, jäkälän ja levän katolta ”juurineen”. Sammaleenestoaine levitetään katolle ja sade hoitaa loput. Tulokset näkyy ajan kanssa. Olosuhteista riippuen katto puhdistuu noin 6-24kk sisällä käsittelystä.

Soveltuu hyvin mm. tiilikatoille joissa kasvustoa on maltillisesti, sekä säännöllisenä ennaltaehkäisevänä käsittelynä. Suosittelemme tehtäväksi kaikille tiilikatoille 3-5 vuoden välein, estämään sammaleen ja jäkälän muodostumista.

Some logo

Tiilikaton
sammaleenpoisto

Hinta alkaen

5 €/m²

Nopeammin näkyvää. Poistamme mekaanisesti kaapimalla noin 70% näkyvästä sammalkasvustosta, jonka jälkeen katolle levitetään sammaleenestoaine, joka tuhoaa tehokkaasti lopun sammaleen ja jäkälän ”juurineen”. Sammaleenestoaine myös estää tehokkaasti sammalkasvuston uusiutumista muutaman vuoden ajan. Olosuhteista riippuen katto puhdistuu kokonaan noin 6-24kk sisällä käsittelystä, mutta koska valtaosa näkyvästä kasvustosta poistetaan mekaanisesti on katto heti käsittelyn jälkeen huomattavasti paremman näköinen.

Soveltuu hyvin mm. tiilikatoille joissa kasvustoa on jo ehtinyt kertyä, mutta kattotiilien alkuperäinen pinnoite on edelleen hyvässä kunnossa, jolloin katon pesu ja pinnoitus ei ole välttämätöntä. Sisältää aina myös räystäskourujen tyhjäyksen.

Some logo

Tiilikaton pesu,
sammaleenesto ja pinnoitus

Hinta alkaen

10 €/m²

Tiilikaton täyshoito. Pesemme katon täysin puhtaaksi painepesurilla matalalla paineella vahingoittamatta tiiliä. Pesu poistaa täydellisesti kaiken näkyvän lian ja kasvuston. Pesun jälkeen katto käsitellään sammaleenestoaineella joka tuhoaa sammaleen ”juuret” ja ehkäisee kasvuston uudelleen muodostumista. Lopuksi katto pinnoitetaan värittömällä mineraalikyllästeellä, joka imeytyy kattotiiliin ja suojaa niitä mm. pakkasrapautumista vastaan. Pinnoite ehkäisee lian ja kosteuden imeytymistä tiileen ja sen suojaava vaikutus kestää jopa 10-15 vuotta. Väritön nanopohjainen kylläste vastaa tekniseltä suojaltaan katon maalausta, mutta on huomattavasti edullisempi ratkaisu eikä muuta katon ulkoasua kuten maalaus.

Soveltuu hyvin mm. katoille, joissa alkuperäinen tiilen pinta on jo kulunut tai kun halutaan nopeasti täysin puhdas katto. Sisältää aina myös räystäskourujen sisä-ja ulkopuolisen puhdistuksen.

Bitumihuopakatot

Bitumihuopakate on arka materiaali ja vaatii erilaiset puhdistusmenetelmät ja välineet kuin esimerkiksi tiili- ja peltikate. Huopakatteen painepesua ei suositella, etenkään tavallisilla ns. kotitalouspainepesureilla, koska riskinä on katteen vahingoittuminen korkean pistemäisen vesipaineen seurauksena. Huopakaton karhea hiekkapaperimainen pinta toimii hyvänä tarttumapintana epäpuhtauksille sekä sammal- ja jäkäläkasvustolle ja asettaa omat haasteensa sen puhdistukselle. Huopakattojen kohdalla säännöllinen ennaltaehkäisevä sammaleenestokäsittely onkin erityisen tärkeää jos katto halutaan pitää hyvässä kunnossa. Huopakaton kunto, sekä kasvuston tyyppi ja määrä määrittelee sopivan puhdistusmenetelmän. 

Huopakattojen puhdistuspalvelut

Some logo

Huopakaton
sammaleenestokäsittely

Hinta alkaen

3 €/m²

Hellävarainen. Tuhoaa tehokkaasti orgaanisen mikrobikasvuston kuten sammaleen, jäkälän ja levän katolta ”juurineen”. Sammaleenestoaine levitetään katolle ja sade hoitaa loput. Tulokset näkyy viiveellä ja parhaat lopputulokset saavutetaan jyrkillä katoilla. Olosuhteista riippuen katto puhdistuu noin 6-24kk sisällä käsittelystä. Joissain tapauksissa, erityisesti jos kasvustoa on runsaammin, voidaan tarvita Huopakaton jälkihoito ja mahdollisesti toinen käsittelykerta ennen kuin katto saadaan täysin puhtaaksi.

Soveltuu hyvin mm. huopakatoille, joissa kasvustoa on vasta maltillisesti, sekä ennaltaehkäisevänä käsittelynä. Hellävaraisin puhdistusmenetelmä, jota käytetään myös silloin kun kate ei kestä mekaanista puhdistusta. Suosittelemme kaikille huopakatoille 3-5 vuoden välein ennaltaehkäisevänä käsittelynä, estämään sammaleen ja jäkälän muodostuminta.

Some logo

Huopakaton
sammaleenpoisto

Hinta alkaen

8 €/m²

Varmasti puhdasta. Puhdistamme katon kolmivaiheisen käsittelyn avulla. Ensimmäisessä vaiheessa käsittelemme katon sammaleenestoaineella, jolloin katolla oleva mikrobikasvusto kuolee ja kuihtuu kasaan muutamassa viikossa. Toisessa vaiheessa kuivunut kasvusto poistetaan mekaanisesti kaapimalla, harjaamalla ja puhaltimella noin 70%-90%:sesti. Tämän jälkeen seuraa kolmas vaihe, jossa katto käsitellään uudelleen sammaleenestoaineella. Uusintakäsittely tuhoaa loput kasvustosta ”juurineen” ja jättää katolle suojan joka ehkäisee kasvuston uusiutumista muutaman vuoden ajan Olosuhteista riippuen katto puhdistuu kokonaan noin 6-24kk sisällä uusintakäsittelystä, mutta koska valtaosa näkyvästä kasvustosta poistetaan mekaanisesti on katto heti toisen vaiheen jälkeen huomattavasti paremman näköinen.

Soveltuu hyvin mm. huopakatoille joissa kasvustoa on jo ehtinyt kertyä reippaammin, mutta kate on edelleen hyvässä kunnossa ja kestää mekaanisen käsittelyn. Sisältää aina myös räystäskourujen tyhjäyksen.

Some logo

Huopakaton
jälkihoito

Hinta alkaen

3 €/m²

Kun on kiirus. Vaikka tyypillisesti sade hoitaa huopakaton puhdistuksen ajan kanssa sammaleenestokäsittelyn jälkeen, ei aina ole aikaa odottaa lopputulosta (esimerkiksi jos kiinteistöä ollaan myymässä). Huopakatteen karhea pinta yhdistettynä loivaan kattopintaan heikentää sateen huuhtelutehoa ja lopullinen puhdistuminen saattaa kestää odotettua pidempään. Kun huopakaton sammaleenestokäsittelystä on kulunut muutamia viikkoja voidaan puhdistumista nopeuttaa mekaanisesti hellävaraisen kaavinta, harjaus ja/tai huuhtelu käsittelyn avulla, jolloin kuollut kasvusto poistuu katolta nopeutetusti.

Tarkoitettu valinnaiseksi jälkihoidoksi puhdistumisen nopeuttamiseksi ja lisäpalveluksi Huopakaton sammaleenestokäsittelylle.

Peltikatot

Pelti on katemateriaaleista helppohoitoisin, mutta täysin huoltovapaa sekään ei ole. Peltikatotkin vaativat säännöllistä puhdistusta, jotta vältetään pinnoitteen vaurioituminen ja pidetään katto siistinä. Peltikatto on suositeltava pestä vähintään 10-vuoden välein vaikka katolla ei helposti havaittavaa sammal/jäkälä kasvustoa vielä olisikaan. Katon pinnalle muodostuu aina ajan kanssa ohut kalvo likaa ja ilmansaasteita, jotka toimivat kasvualustana yleensä ensin leväkasvustolle ja myöhemmin myös jäkälälle, jotka ”syövät” peltikaton pinnoitteen pilalle. Katon pesua tuleekin ajatella ennen muuta ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä, jota ei kannata venyttää liian myöhäälle. Samalla kotisi ilme nuorentuu huomattavasti kun tumma likakalvo pestään katolta pois ja katon alkuperäinen väri tulee näkyviin.

Jos katolla kasvaa jo jäkälää niin pesu kannattaa tehdä kiireesti, koska jäkälä syö ajan kanssa itsensä läpi peltikaton pinnoitteesta ja jos ongelmaan ei tartu hyvissä ajoin, niin on edessä kalliimpi kattoremontti, kuten peltikaton uudelleenmaalaus. Peltikattojakin on erilaisia, osassa pinnoite on huokoisempi kuin toisissa, jolloin kasvusto ja epäpuhtaudet tarttuu kiinni herkemmin.

Peltikattojen puhdistuspalvelut

Some logo

Peltikaton
sammaleenestokäsittely

Hinta alkaen

3 €/m²

Edullisesti puhdasta sateita hyödyntäen. Sammaleenestokäsittely tuhoaa orgaanisen mikrobikasvuston kuten sammaleen, jäkälän ja levän katolta. Sammaleenestoaine levitetään katolle ja sade hoitaa loput huuhdellen kuollutta kasvustoa katolta. Tulokset näkyy ajan kanssa. Olosuhteista riippuen katto puhdistuu tyypillisesti noin 6-24kk sisällä käsittelystä.

Soveltuu mm. peltikatoille, joissa lika on pääosin orgaanista ja kasvustoa on vasta vähän. Voidaan käyttää myös säännöllisenä ennaltaehkäisevänä käsittelynä, estämään  sammaleen ja jäkälän muodostuminta. Ennaltaehkäisevä vaikutus riippuu peltikatteen pinnoitteen huokoisuudesta.

Some logo

Peltikaton
painepesu

Hinta alkaen

6 €/m²

Puhdasta pintaa pikaisesti. Tyypillisin puhdistus menetelmä peltikatoille on katon pesu painepesurilla. Pesemme katon matalalla paineella vahingoittamatta pinnoitetta. Pesu poistaa täydellisesti kaiken näkyvän lian ja kasvuston. Tarvittaessa käsittelemme hankalimmat paikat pesuaineella ennen painepesua, jotta lika irtoaa helpommin ja varmistetaan laadukas lopputulos. Erityisesti loppusyksystä pesemme katot tyypillisesti lämpimällä vedellä, joka kokemuksemme mukaan edesauttaa puhdistumista.

Soveltuu lähes kaikille peltikatoille, joissa alkuperäinen pinnoite on ehjä (maali ei hilseile) ja kun halutaan nopeasti täysin puhdas katto.

Muut katemateriaalit

Mikäli kattosi on jotain muuta katemateriaalia kuin tiili, huopa tai pelti niin ota yhteyttä. Katsomme mahdolliset puhdistusmenetelmät tapauskohtaisesti.  

Kiinteistön omistaja, taloyhtiö tai isännöitsijä, tilaa maksuton arvio

Yllä ilmoitetut hinnat ovat arvonlisäverollisia ”alkaen” hintoja tyypillisissä pientalokohteissa. Jokainen urakka/kohde on kuitenkin aina yksilöllinen ja hinnoitellaan tapauskohtaisesti, joten ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä maksuton urakkatarjous sinun kiinteistösi katon puhdistuksesta. Teemme maksuttoman arviontikäynnin, jonka jälkeen laskemme sinulle kiinteän kirjallisen urakkatarjouksen sovitusta puhdistuspalvelusta.