Peltikaton pesu poistaa lian ja sammalkasvuston katon pinnalta, ja pidentää sen käyttöikää.

Peltikaton pesu – Asiantuntijan opas puhtaaseen kattoon

Peltikaton pesu on tärkeä toimenpide, joka auttaa pidentämään katon käyttöikää ja ylläpitämään sen esteettistä ilmettä. Peltikaton puhdistaminen poistaa lian, sammal- ja jäkäläkasvuston ja muut epäpuhtaudet, jotka voivat pidemmällä aikavälillä vaurioittaa katetta ja kattorakenteita.

Keräsimme yhteen parhaat vinkit peltikaton pesuun sekä seikkoja, joita ottaa huomioon kattopesussa. Vaikka peltikaton voi pestä itse, suosittelemme ammattilaisen palkkaamista täydellisen lopputuloksen ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Miksi peltikaton pesu on tärkeää?

 • Pidentää käyttöikää: Säännöllinen pesu vähentää korroosion ja kosteusvaurioiden riskiä ja estää ennenaikaista kulumista.
 • Parantaa ulkonäköä: Säännölliset pesut auttavat säilyttämään katon alkuperäisen värin ja kiillon.
 • Edistää energiatehokkuutta: Puhdas katto heijastaa tehokkaammin auringonvaloa, mikä auttaa pitämään kodin viileämpänä kesähelteillä.Eihän

Peltikaton pesu tulisi suorittaa 5-10 vuoden välein olosuhteista. Pesu voidaan tehdä joko painepesurilla ilman kemikaaleja tai soveltuvia kemikaaleja hyödyntäen peltikaton pinnoitteesta riippuen.

Katon pesu on tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa ja ennaltaehkäisevää huoltoa. Asianmukaisesti suoritettu pesu säästää aikaa ja rahaa pitkällä tähtäimellä.

Milloin huoltopesu on ajankohtainen?

Peltikaton huoltopesu olisi hyvä suorittaa vähintään kymmenen vuoden välein tai aina, kun katolla havaitaan likaa tai kasvillisuutta. Huoltopesu ei ainoastaan paranna katon ulkonäköä – se on ennaltaehkäisevä toimenpide, joka pidentää katon käyttöikää sekä vähentää suurempien vaurioiden riskiä.

Mitä ottaa huomioon?

 • Sääolosuhteet: Mikäli on tarve käyttää kemikaaleja puhdistukseen, työ on paras tehdä kuivana ja pilvisenä päivänä, jolloin kemikaalit ei haihdu katolta liian nopeasti eikä sade huuhtele niitä pois ennen kuin ehtivät kunnolla vaikuttaa.
 • Vuodenaika: Huoltopesu voidaan tehdä kevään ja kesän välisenä aikana.
 • Ympäristön olosuhteet: Alueilla, joissa ilman epäpuhtaudet, lehtiroskat tai siitepöly kertyvät katolle, huoltopesu joudutaan usein tekemään normaalia useammin.
 • Oikeat pesuaineet ja välineet: Katon huoltopesu vaatii oikeat välineet ja pesuaineet. Ammattilainen osaa valita katollesi sopivimmat välineet ja pesuaineet, jotka eivät vahingoita kattoa ja takaavat puhtaan lopputuloksen.

Peltikaton huoltopesussa käytetään painepesuria ja kattoon sopivaa puhdistusainetta. On tärkeää käyttää sopivia menetelmiä ja tuotteita, jotta katteen pinnoite pysyy vahingoittumattomana.

Turvallisuus peltikaton puhdistuksessa

Peltikaton puhdistus vaatii huolellisuutta ja työturvallisuuden huomioimista. Henkilökohtaisten turvavarusteiden sekä tarvittaessa henkilönostimen käyttö ovat keskeisiä turvallisuutta lisääviä tekijöitä.

Turvavarusteet

Peltikaton puhdistuksessa on ensisijaisen tärkeää käyttää asianmukaisia henkilösuojaimia, kuten turvavaljaita, suojakypärää ja turvaköysiä. Ensisijaisesti suositeltavaa on käyttää henkilönostinta, mutta mikäli se ei ole mahdollista ja täytyy työskennellä katolta käsin, niin erityistä huomiota olisi kiinnitettävä turvaköysien ja valjaiden oikeaoppiseen käyttöön ja kiinnityspisteiden valintaan. Kattoturvatuotteet ei välttämättä aina sovellu kiinnityspisteiksi.

 • Turvaköydet ja valjaat ja suojakypärä: Varmistetaan henkilöiden turvallisuus mahdollisissa putoamistapauksissa. On tärkeää myös tehdä suunnitelma mahdollisen putoamisen varalle, kuka hälyttää apua ja pelastaa turvaköyden varassa roikkuvan työskentelijän.
 • Kattotikkaat ja sillat: Mahdollistavat pääsyn katolle, mutta eivät välttämättä aina sovellu kiinnytyspisteiksi turvaköysille.
 • Henkilönostin: Aina turvallisempi vaihtoehto katolla kiipeilemiselle. Huomioitava oikean tyyppisen ja kokoisen nostimen valinta, tilan tarve sekä nostimen oikeaoppinen käyttö.

Katon kuntotarkastus ennen pesua:

Ennen peltikaton pesua on tärkeää suorittaa katon kuntotarkistus. Tarkistuksessa varmistetaan, että peltikatolla ei ole pinnoitevaurioita tai muuta näkyvää vikaa joka voisi johtaa lisävahinkoihin pesun yhteydessä.

 • Ruostevauriot: Kartoitetaan mahdolliset ruostevauriot, jotka voivat heikentää katon kestävyyttä painepesun aikana.
 • Kiinnikkeet ja saumat: Varmistetaan, että läpiviennit, saumat ja kiinnikkeet ovat tiiviit ja ehjät, jotta vesi ei pääse tunkeutumaan rakenteisiin ja jotta katosta ei irtoa mitään pesun yhteydessä.
 • Roskien ja lehtien poisto: Ennen pesua katon pinnat tulee puhdistaa irtoroskista ja lehdistä.
 • Vesien poisto: Varmistetaan, että pesussa käytetty vesi pääsee katolta asianmukaisia reittejä pois maastoon tai sadevesiviemäriin eikä johdu esim talon rakenteisiin. Jos räystäät ovat tukkeutuneet, harkitse räystäskourujen puhdistamista.

Peltikatto on loivanakin poikkeuksetta liukas ja sen pesun yhteydessä turvallisuus on aina asetettava etusijalle, ja on suositeltavaa käyttää ammattilaisten apua, erityisesti, jos katon kunto tai kaltevuus aiheuttaa lisäriskejä.

Peltikaton pesu - Likainen peltikatto. Punainen peltikatto juuri pestävänä. Maalipinnassa likaa, hiekkaa ja sammalkasvustoa.

Voiko peltikaton pestä itse?

Peltikaton pesu itse on mahdollista, kunhan sen suorittaa turvallisesti asianmukaisilla välineillä.

Vinkkejä ja tekniikoita

Peltikaton puhdistukseen voi monesti  käyttää pelkkää vettä, sekä tarpeen vaatiessa pinnoitteelle soveltuvaa puhdistusainetta. Valittaessa puhdistusainetta, tulee suosia biohajoavia. Voit myös käyttää pehmeää harjaa pinttyneen lian poistoon.

Älä hankaa kattoa liian kovalla harjalla. Kova harja voi naarmuttaa kattopeltejä.

Turvallisuus

Katon pesussa työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Noudata näitä turvallisuusohjeita:

 • Vältä liukastumiset: Jos katolle on välttämätöntä mennä niin varmista aina tikkaiden kiinnitys tai tuenta sekä varmista kattosiltojen ja muiden kulkuteiden kiinnitykset.
 • Putoamissuojaus: Käytä aina valjaita tai muita putoamissuojausvälineitä.
 • Kemikaaliturvallisuus: Noudata aina pesuaineiden käyttöohjeita ja käytä suojalaseja ja -käsineitä.
 • Sääolosuhteet: Pese katto vain selkeällä ja kuivalla säällä.
 • Nostimen käyttö: Suosi aina ensisijaisesti henkilönostimen käyttöä jos mahdollista. Perehdy nostimen oikea oppiseen käyttöön.
 • Suunnitelma: Mieti miten pelastaudut jos liukastut ja satut putoamaan. Älä toimi yksin. Jos olet epävarma on aina parempi pyytää ammattilainen apuun.

Ammattilaisen suorittama peltikaton pesu

Ammattilaisen suorittama peltikaton pesu varmistaa katon turvallisen ja tehokkaan puhdistuksen. Pesu toteutetaan avaimet käteen palveluna, joka sisältää asiantuntevat menetelmät ja tuotteet, jotka säilyttävät katon kunnon ja ulkonäön aiheuttamatta vaurioita kattomateriaalille. Ota huomioon, että ammattilaisen suorittaman peltikaton pesu-urakan kustannus muodostuu valtaosin työstä, jolloin saat parhaan hyödyn kotitalousvähennyksestä.

Peltikaton pesu: Itse vai ammattilaiselta?

Milloin katto kannattaa pestä itse?

Peltikaton voi pestä itse, jos katolle pääsee turvallisesti ja jos käytössä on oikeat välineet, kuten peltikatolle sopivat harjat, puhdistusaineet sekä painepesuri.

Jos katto on korkea tai jyrkkä ja epäröit katolla työskentelyä, vältä turhat riskit ja käänny suosiolla ammattilaisen puoleen.

Milloin tilata pesu ammattilaiselta?

Ammattilaisen palkkaaminen peltikaton pesuun on suositeltavaa suurempien, monimutkaisten tai vaikeasti saavutettavien kattojen kohdalla tai mikäli itsellä ei ole kokemusta tai soveltuvia välineitä.  

Ammattilainen tunnistaa tarvittavat turvatoimet ja käyttää asianmukaisia laitteita ja suojavarusteita. Heillä on myös kokemusta erilaisilla katoilla toimimisesta sekä osaamista valita oikeat pesumenetelmät ja -aineet ilman katon pintamateriaalin vahingoittumista. Lisäksi, säännöllinen ammattimainen pesu pitää katon ulkonäön hyvänä ja voi pidentää sen käyttöikää.

Varsinkin silloin, jos itse ei ole varma omasta osaamisestaan tai pesu tuntuu vaivalloiselta, palvelun tilaaminen kattoalan ammattilaiselta on järkevä valinta.

Yhteenveto

Peltikaton pesu kannattaa suorittaa säännöllisesti, sillä se on tärkeä huoltotoimenpide, joka edistää katon pitkäikäisyyttä. Huolellinen puhtaanapito ylläpitää katon kuntoa ja vähentää tarvetta kalliille korjaustoimenpiteille. Pesu poistaa katolta lian, sammaleen ja muut epäpuhtaudet, jotka voivat vaurioittaa peltikaton pinnoitetta ja altistaa korroosiolle.

Säännöllinen pesu pitää peltikaton myös esteettisesti tyylikkäänä ja auttaa säilyttämään kiinteistösi arvon. 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on paras pesuaine peltikaton puhdistukseen?

Valmistajien suosittelemien puhdistusaineiden käyttö on tärkeää välttääkseen pinnoitteen vahingoittumisen. Erityyppinen lika voi vaatia erilaisen pesuaineen.

Voiko painepesuria käyttää peltikaton puhdistamiseen?

Peltikaton puhdistamiseen voidaan käyttää painepesuria, mutta on tärkeää säätää paine sopivaksi, jottei pinta vaurioidu. Onkin tärkeää tunnistaa peltikaton pinnoitemateriaali, koska toiset pinnoitteet ovat herkempiä kovalle paineelle kuin toiset.

Kuinka peltikatto puhdistetaan sammaleesta?

Sammalen poistoon peltikatolta käytetään erityisiä sammalenpoistoaineita ja pehmeää harjaa. On vältettävä kovaa hankausta, ettei katon pinnoite vahingoitu.

Onko peltikaton pesu tarpeellista ennen maalausta?

Peltikaton perusteellinen puhdistus on suositeltavaa ennen maalauksen aloittamista, jotta maali tarttuu kunnolla ja lopputulos on kestävä. On tärkeä myös valita katon pesuaine oikein jos katto on tarkoitus maalata pesun jälkeen. On suositeltavaa jättää pesu ja maalaus ammattilaiselle, jotta varmistetaan oikeat materiaalivalinnat ja kestävä lopputulos.

Mikä on peltikaton pesun keskimääräinen hinta?

Peltikaton pesun hinta vaihtelee riippuen kohteen koosta, katon kunnon vaatimista puhdistustoimenpiteistä, katon jyrkkyydestä ja sijainnista. Hinta-arvion saaminen paikallisilta palveluntarjoajilta on suositeltavaa.

Millaisia kokemuksia ihmisillä on eri peltikaton pesuaineista?

Ihmisillä on erilaisia kokemuksia pesuaineista, mutta usein suositellaan valmistajan määrittelemiä tai muutoin katon materiaalille soveltuvia tuotteita. Käyttäjäarvioiden ja suositusten tarkastelu voi auttaa optimaalisen tuotteen valinnassa.