Tiilikatto

Tiilikaton pinnoitus ja pesu ovat tärkeitä huoltotoimenpiteitä, joilla pidetään katto hyvässä kunnossa ja pidennetään sen käyttöikää. Tiilikattojen suojaaminen kosteudelta, sammaloitumiselta ja pakkasvaurioilta ovat oleellisia niiden kestävyyden kannalta. Ammattilaisen tekemänä, tiilikaton pesu ja pinnoitus ovat nopeita ja edullisia tapoja huolehtia talon katosta.

Tiilikaton pesun aikana katto puhdistetaan liasta, sammaleesta ja muista epäpuhtauksista, jotka voivat vahingoittaa tiilikattoa pitkällä aikavälillä. Pesun jälkeen tehdään sammaleenestokäsittely sekä pinnoitus, joka antaa tiilikatolle tehokkaan suojan sään rasituksia vastaan. Pinnoitus auttaa estämään katto-ongelmat, kuten kattotiilien rikkoutumiset ja katon sammaloitumisen.

Milloin tiilikatto tulee pestä ja pinnoittaa?

Tiilikaton pesu ja pinnoitus ovat tärkeitä huoltotoimia, jotka tulisi tehdä säännöllisesti. Näiden toimenpiteiden avulla pidennetään katon käyttöikää, parannetaan sen ulkonäköä ja ehkäistäään erilaisten kasvustojen, kuten sammalten ja jäkälien, muodostumista.

Pesun ajankohta: Tiilikaton pesu tulisi tehdä, kun havaitaan merkkejä likaantumisesta tai kasvuston ilmaantumisesta. Yleensä tiilikaton huoltopesu on tarpeen 5-10 vuoden välein, mutta tämä voi vaihdella sääolosuhteiden ja ympäristön mukaan. On huomioitava, että pesu poistaa vain näkyvän kasvuston ja siksi katto onkin aina pesun jälkeen käsiteltävä myös sammaleenestoaineella, joka tuhoaa sammaleen itiöt tiilien raoista ja huokosista.

Pinnoituksen ajankohta: Tiilikaton pinnoitus on ajankohtainen lähes poikkeuksetta pesun jälkeen. Erityisen tärkeää se on silloin kun tiilikaton alkuperäinen pinnoite on kulunut. Monesti tällöin on kyseessä yli 10 vuotta vanha katto. Pinnoitus tulisi tehdä aina hyvien sääolosuhteiden vallitessa, esimerkiksi kuivalla ja lämpimällä säällä.

Riskejä, jotka liittyvät tiilikaton pesun ja pinnoituksen laiminlyöntiin:

 • Kasvuston haitat: Mikäli sammal, levä ja jäkälä kasvustoa ei poisteta katolta ajoissa ne voivat johtaa kattotiilien ennenaikaiseen rapautumiseen, jopa niin, että tiilikatto on kokonaan uusittava.
 • Materiaalin ikääntyminen: Alkuperäisen pinnoitteen kulumisen myötä tiilikaton suojaus heikkenee ja materiaali on alttiimpi sään rasitukselle, johtaen alati kiihtyvään materiaalin ikääntymiseen ja katteen elinkaaren lyhentymiseen, ellei tiiliä suojata uudella pinnoituksella.
 • Rakenteiden vauriot: Rapautuneet ja halkeilevat kattotiilet eivät suojaa enää aluskatetta auringolta, lumelta, jäältä ja muulta ulkoiselta rasitukselta, johtaen aluskatteen vaurioihin ja kosteuden pääsyyn talon rakenteisiin.

Tiilikaton pesu ja pinnoitus tulisi siis tehdä säännöllisin väliajoin, riippuen katon yleisestä kunnosta ja ympäristön olosuhteista. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan säilyttää katon toimivuus ja ulkonäkö pitkälle tulevaisuuteen. Kun pidät tiilikatostasi hyvää huolta, kestää se isältä pojalle vuosikymmenten ajan.

Miksi tiilikaton pinnoitus on tärkeää?

Tiilikaton pinnoitus on tärkeä huoltotoimenpide, jolla voidaan ylläpitää katon kuntoa ja ulkonäköä. Se on erityisen tärkeää seuraavista syistä:

 1. Katon toimivuuden parantaminen: Tiilikatto toimii parhaiten, kun se pitää veden pois kiinteistön rakenteista ja suojaa rakennusta kaikissa sääolosuhteissa. Pinnoitus auttaa parantamaan katon toimivuutta ja estämään veden tunkeutumista rakenteisiin.
 2. Suojaa sään aiheuttamilta haitoilta: Tiilikatto altistuu jatkuvasti sään vaihteluille, kuten auringonvalolle, sateelle, tuulelle, lumen ja jään kertymiselle sekä ympäristön saasteille. Pinnoitus suojaa tiilikattoa tehokkaasti näiltä tekijöiltä ja vähentää niiden aiheuttamia vaurioita, kuten halkeamia, lohkeilua tai värin haalistumista.
 3. Estää sammaloitumista: Ajan myötä tiilikatolle voi kasvaa sammalta, joka heikentää katon toimivuutta. Pinnoite auttaa pitämään katon kuivana jolloin sammalkasvusto ei viihdy katolla. Pinnoite ehkäisee sammaleen ja muun kasvuston tarttumista tiilen pintaan
 4. Pidentää tiilikaton käyttöikää: Säännöllinen pinnoitus pidentää tiilikaton käyttöikää merkittävästi. Se hidastaa katon haurastumista ja rapautumista, mikä vähentää tarvetta tiilien vaihtamiselle tai kalliille kattoremonteille.
 5. Nostaa kiinteistön arvoa: Hyvin huollettu ja siisti tiilikatto lisää kiinteistön arvoa. Säännöllisesti tehty pesu ja pinnoitus auttaa säilyttämään katon alkuperäisen ulkonäön.

Tiilikaton pinnoitus on siis tärkeä toimenpide, jolla voidaan ylläpitää katon kuntoa, toimivuutta ja ulkonäköä. On suositeltavaa kääntyä ammattilaisten puoleen pinnoitustyön toteuttamiseksi, jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos ja varmistetaan tiilikaton pitkäikäisyys.

Tiilikaton pesu osana säännöllistä huoltoa

Tiilikaton pesu on tärkeä osa katon säännöllistä huoltoa, joka auttaa säilyttämään katon hyvässä kunnossa sekä suojaamaan taloa vedeltä ja kosteudelta. Tiilikaton puhdistus sammaleesta ja muista epäpuhtauksista tulisi tehdä säännöllisesti, jotta tiilikatto pysyy pitkäikäisenä ja toimivana katemateriaalina.

Tiilikaton huoltopesu tarkoittaa katon pinnan puhdistamista erilaisista epäpuhtauksista, kuten sammaleesta, levästä ja liasta. Huoltopesu on suositeltavaa tehdä noin 5-10 vuoden välein riippuen katon kunnosta. Säännöllinen pesu yhdessä sammaleenestokäsittelyn ja pinnoituksen kanssa auttaa jatkamaan katon elinkaarta ja välttymään kalliilta kattoremontilta.

Tiilikaton pesu suoritetaan painepesurilla, välttämällä tarpeettoman suurta painetta, jotta ei vahingoiteta kattotiiliä. Pesun jälkeen, kuivunut katto käsitellään sammaleenestoaineella. Lopuksi katto vielä pinnoitetaan suoja-aineella, joka tekee katosta vettä ja likaa hylkivän, jolloin katto kuivuu nopeammin ja sammal pysyy poissa katolta. Suoja-aine on nanopohjainen pinnoite, joka imeytyy tiilen huokosiin antaen pitkäaikaisen suojan ja tehden sitä entistä kestävämmän säärasituksia vastaan.

Tiilikaton pesu ja huolto ovat investointeja, jotka palkitsevat pitkällä aikavälillä. Oikein pidettynä ja huollettuna tiilikatto voi kestää jopa useita vuosikymmeniä, joten on tärkeää panostaa sen säännölliseen hoitoon.

Tiilikaton pesu itse vai ammattilaisen toimesta?

Itse tehty tiilikaton pesu

 • Edut:
  • Kustannustehokasta, koska säästät ammattilaisen palkkakuluissa
  • Mahdollisuus tarkkailla katon kuntoa itse
 • Haitat:
  • Vaatii sopivan painepesurin ja välttämättömiä turvallisuusvälineitä
  • Aikaa vievää ja vaatii osaamista sekä kokemusta
  • Riski aiheuttaa vahinkoa omalle katolle tai itselle

Ammattilaisen suorittama tiilikaton pesu

 • Edut:
  • Nopea ja tehokas ratkaisu
  • Ammattilaisella on sopiva kalusto ja tietotaito tehdä työ oikein
  • Kattoturvatuotteet, pellitykset ja läpiviennit tarkistetaan ammattilaisen toimesta
  • Voit hyödyntää kotitalousvähennystä kattamaan valtaosan ammattilaisen työn kustannuksista
  • Ammattilaisilla on aina kattava vakuutusturva vahinkojen varalle.
 • Haitat:
  • Kustannukset ovat korkeammat kuin itse tehty kattopesu

Kun otetaan huomioon plussat ja miinukset, kumpikin vaihtoehto tarjoaa omat etunsa. Itse tehty tiilikaton pesu voi olla kustannustehokasta, mutta riskinä on aiheuttaa vahinkoa katolle tai mikä pahempaa, itselleen. Ammattilaisen tilaaminen taas maksaa enemmän mutta tuo nopeutta, tehokkuutta ja turvallisuutta tiilikaton kunnossapidossa. Lopullinen valinta riippuu omista tarpeista, budjetista ja siitä, kuinka paljon aikaa ja energiaa haluaa käyttää tiilikaton pinnoituksen ja pesun suorittamiseen.

Voiko tiilikaton pinnoittaa itse?

Tiilikaton pinnoitus on huoltotoimenpide, joka kannattaa ottaa vakavasti. Se suojaa tiilikattoa kosteudelta, sammaloitumiselta ja pakkasvaurioilta. Vaikka tiilikaton pinnoituksen voi tehdä itse, on lukuisia syitä, miksi se kannattaa jättää ammattilaiselle.

Ammattilainen osaa valita oikeat tuotteet ja työkalut pinnoituksen toteuttamiseen, joka takaa pinnoitteen ja katon pitkäikäisyyden. Lisäksi, kattoalan asiantuntija osaa suorittaa oikeaoppisen pesun ja esikäsittelyn ennen pinnoittamista. Katon esikäsittely on tärkeää, jotta uusi pinnoite tarttuu kattoon kunnolla. Pesun jälkeen tiilikatto tulee olla täysin kuiva ennen pinnoitusta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on tiilikaton pinnoituksen hinta?

Tiilikaton pinnoitus tehdään aina samassa yhteydessä katon pesun ja sammaleenestokäsittelyn kanssa urakkahinnalla. Urakkaan sisältyy monesti myös muita kattohuoltotöitä, kuten vaikkapa rikkinäisten kattotiilien vaihto ja läpivientien tiivistykset. Jokainen urakka on omanlaisensa ja siksi pelkälle pinnoitukselle ei oikein voi antaa erikseen hintaa. Kokonaisuudelle kannattaa kysyä urakkatarjous ammattilaiselta.

Mitkä ovat tiilikaton pesun suurimmat edut?

Tiilikaton pesulla on useita etuja. Ensinnäkin se poistaa tiilikatolta sammalen, levän, roskat ja lian, mikä parantaa katon ulkonäköä ja pidentää sen käyttöikää. Pesu yhdessä sammaleenesto käsittelyn ja pinnoituksen kanssa auttavat ennaltaehkäisemaan kosteus ja rakennevaurioita sekä ylläpitämään kattorakenteen pitkän elinkaaren.

Mikä on paras pinnoiteaine tiilikatoille?

Tiilikattojen pinnoitteiden valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten katon ikä, sen kunto ja käytetty materiaali. Parhaan pinnoiteaineen määrittämiseksi kannattaa konsultoida ammattilaista, joka osaa suositella oikeita tuotteita katon kunnossapitoon.

Paljonko tiilikaton pesu maksaa?

Tiilikaton pesun hinta riippuu muun muassa katteen pinta-alasta, pesumenetelmistä sekä katon kunnosta ja korkeudesta. 

Voiko tiilikaton puhdistaa painepesurilla?

Tiilikaton puhdistaminen painepesurilla on mahdollista, mutta sitä ei suositella ilman välineitä ja kokemusta. Tiilikaton pesuun käytettävän paineen tulee olla sopiva, jotta se ei vahingoittaisi kattotiiliä tai muita rakenteita. Jos et ole varma oikeista menetelmistä, on suositeltavaa kääntyä ammattilaisen puoleen tiilikaton puhdistuksessa. Myös pesurin vesituoton tulee olla riittävä, jotta katto tulee puhtaaksi. Kotitalouskäyttöön tarkoitetut painepesurit ei ole optimaalisia katonpesuun matalan vesituottonsa vuoksi.